Benefit Systems S.A.

Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa
KRS 0000370919
NIP 8361676510
REGON 750721670

Benefit Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie

Adres korespondencyjny:
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław

Infolinia: 801 503 503

Skontaktuj się z nami

wypełnij formularz

Wybierz klub i temat
Twoje dane
Wiadomość

Obowiązek informacyjny

Administrator danych: Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@fitness-academy.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy, w celu wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkowością, a także w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celach marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, oraz w celach prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług. W przypadku, jeżeli wyrazisz na to zgodę będziemy również przetwarzać Twój wizerunek w celu zidentyfikowania Ciebie w czasie wejścia na teren naszego Klubu lub w celu rozpowszechniania Twojego wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych naszego Klubu.

Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Prawo żądania dostępu do danych osobowych; prawo żądania sprostowania danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.