Zarząd spółki Fitness Academy BIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”) informuje o uzgodnieniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. planu połączenia Spółki (jako spółki przejmowanej) z następującymi spółkami:

  1. Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka przejmująca”);
  2. Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmowaną);
  3. Fabryka Formy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie (jako spółką przejmowaną);
  4. Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmowaną);

dalej Fitness Academy BIS Sp. z o.o., Zdrofit Sp. z o.o., Fabryka Formy S.A. i Fitness Place Sp. z o.o. jako „Spółki Przejmowane”.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa.

Plan połączenia 20.08.2019

Załącznik nr 1 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 2 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 3 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 4 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 5 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 6 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 7 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 8 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 9 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 10 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 11 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 12 do planu połączenia 20.08.2019
Załącznik nr 13 do planu połączenia 20.08.2019