Handstand

Kompleksowy trening, który od pierwszych zajęć przygotowuje do ćwiczenia gimnastycznego z masą własnego ciała, jakim jest stanie na rękach. Rodzaj treningu składają się z nauki, doskonalenia oraz sprawdzenia tej umiejętności, przy zastosowaniu odpowiedniej mobilizacji oraz wzmocnienia gimnastyczno-kalistenicznego.

Cel zajęć: doskonalenie koordynacji ruchowej, zwiększenie siły

Dla kogo: dla rozpoczynających, dla trenujących regularnie.

Efekty: sprawność fizyczna

Poziom: początkujący *

Dostępność zajęć

w naszych klubach

Odbierz darmowe wejście do klubu

Więcej