• wszystkie
 • ulubione
 • szukaj

Zaznacz popularne kategorie:

  Poniedziałek13 lipca Wtorek14 lipca Środa15 lipca Czwartek16 lipca Piatek17 lipca Sobota18 lipca Niedziela19 lipca

  SURVIVAL RACEzajęcia specjalistyczne

  Leszek Zaliński Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZDROWY KRĘGOSŁUPzajęcia body&mind

  Alicja Zawadzka Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Mata Sobolewska Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZDROWY KRĘGOSŁUPzajęcia body&mind

  Alicja Zawadzka Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  STRETCHINGzajęcia body&mind

  Mata Sobolewska Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  TRAMPOLINYzajęcia wytrzymałościowe

  Julia Łuczak Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  STRETCHINGzajęcia body&mind

  Bartosz Ślusarski Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Aleksandra Bańdura Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  HOT WOMANzajęcia wzmacniające

  Aneta Adamek Sylwetka damska  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Bernadeta Szlachta Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  ZDROWY KRĘGOSŁUPzajęcia body&mind

  Aneta Adamek Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Karolina Berezowska Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  HOT WOMANzajęcia wzmacniające

  Katarzyna Potrząsaj Sylwetka damska  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Aleksandra Bańdura Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Aneta Adamek Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  TRAMPOLINYzajęcia wytrzymałościowe

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Sylwia Stwora-Petela Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  STRONG BY ZUMBAzajęcia taneczne

  Oxana Leshanova Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla trenujących regularnie Informacje

  OUTDOOR SURVIVAL RACE

  Leszek Zaliński

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Ewa Magda Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Ewelina Rożdżyńska Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Magdalena Kordecka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  TRAMPOLINYzajęcia wytrzymałościowe

  Julia Łuczak Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Magdalena Kitłowska Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Magdalena Kordecka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  JOGAzajęcia body&mind

  Agnieszka Fafuła Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  PILOXINGzajęcia specjalistyczne

  Agnieszka Tyborowska Sylwetka damska  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  SALSATIONzajęcia taneczne

  Martyna Wychodzka Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje
  Poniedziałek20 lipca Wtorek21 lipca Środa22 lipca Czwartek23 lipca Piatek24 lipca Sobota25 lipca Niedziela26 lipca

  SURVIVAL RACEzajęcia specjalistyczne

  Leszek Zaliński Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZDROWY KRĘGOSŁUPzajęcia body&mind

  Alicja Zawadzka Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Mata Sobolewska Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZDROWY KRĘGOSŁUPzajęcia body&mind

  Alicja Zawadzka Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  STRETCHINGzajęcia body&mind

  Mata Sobolewska Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  TRAMPOLINYzajęcia wytrzymałościowe

  Julia Łuczak Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  STRETCHINGzajęcia body&mind

  Bartosz Ślusarski Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Aleksandra Bańdura Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  HOT WOMANzajęcia wzmacniające

  Aneta Adamek Sylwetka damska  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Bernadeta Szlachta Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  ZDROWY KRĘGOSŁUPzajęcia body&mind

  Aneta Adamek Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Karolina Berezowska Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  HOT WOMANzajęcia wzmacniające

  Katarzyna Potrząsaj Sylwetka damska  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Aleksandra Bańdura Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Aneta Adamek Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  TRAMPOLINYzajęcia wytrzymałościowe

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Sylwia Stwora-Petela Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  STRONG BY ZUMBAzajęcia taneczne

  Oxana Leshanova Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla trenujących regularnie Informacje

  OUTDOOR SURVIVAL RACE

  Leszek Zaliński

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Ewa Magda Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Ewelina Rożdżyńska Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Magdalena Kordecka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  TRAMPOLINYzajęcia wytrzymałościowe

  Julia Łuczak Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Magdalena Kitłowska Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Magdalena Kordecka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  JOGAzajęcia body&mind

  Agnieszka Fafuła Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  PILOXINGzajęcia specjalistyczne

  Agnieszka Tyborowska Sylwetka damska  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  SALSATIONzajęcia taneczne

  Martyna Wychodzka Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje
  Poniedziałek27 lipca Wtorek28 lipca Środa29 lipca Czwartek30 lipca Piatek31 lipca Sobota1 sierpnia Niedziela2 sierpnia

  SURVIVAL RACEzajęcia specjalistyczne

  Leszek Zaliński Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZDROWY KRĘGOSŁUPzajęcia body&mind

  Alicja Zawadzka Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Mata Sobolewska Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZDROWY KRĘGOSŁUPzajęcia body&mind

  Alicja Zawadzka Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  STRETCHINGzajęcia body&mind

  Mata Sobolewska Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  TRAMPOLINYzajęcia wytrzymałościowe

  Julia Łuczak Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  STRETCHINGzajęcia body&mind

  Bartosz Ślusarski Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Aleksandra Bańdura Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  HOT WOMANzajęcia wzmacniające

  Aneta Adamek Sylwetka damska  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Bernadeta Szlachta Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  ZDROWY KRĘGOSŁUPzajęcia body&mind

  Aneta Adamek Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Karolina Berezowska Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  HOT WOMANzajęcia wzmacniające

  Katarzyna Potrząsaj Sylwetka damska  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Aleksandra Bańdura Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Aneta Adamek Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  TRAMPOLINYzajęcia wytrzymałościowe

  Alicja Zawadzka Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Sylwia Stwora-Petela Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  STRONG BY ZUMBAzajęcia taneczne

  Oxana Leshanova Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla trenujących regularnie Informacje

  OUTDOOR SURVIVAL RACE

  Leszek Zaliński

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  BODY WORKOUTzajęcia wzmacniające

  Ewa Magda Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  ZUMBA FITNESSzajęcia taneczne

  Ewelina Rożdżyńska Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Magdalena Kordecka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  TRAMPOLINYzajęcia wytrzymałościowe

  Julia Łuczak Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Magdalena Kitłowska Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Bartosz Ślusarski Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  FA PUMPzajęcia wzmacniające

  Magdalena Kordecka Sprawność fizyczna  Średniozaawansowany Dla wszystkich Informacje

  JOGAzajęcia body&mind

  Agnieszka Fafuła Redukcja stresu i napięć  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  PILOXINGzajęcia specjalistyczne

  Agnieszka Tyborowska Sylwetka damska  Początkujący Dla wszystkich Informacje

  SALSATIONzajęcia taneczne

  Martyna Wychodzka Sprawność fizyczna  Początkujący Dla wszystkich Informacje