Doradcy Klienta

Paulina Kiź
Koordynator Działu Sprzedaży
Tel: +48 514 769 032
e-mail: paulina.kiz@fitness-academy.com.pl

Ewelina Szczepańik
Tel: +48 514 715 274
e-mail: ewelina.szczepanik@fitness-academy.com.pl

Mateusz Małowiejski
Tel: +48 514 715 345
e-mail: mateusz.malowiejski@fitness-academy.com.pl

Daniel Jarmół
Tel: +48 514 715 345
e-mail: daniel.jarmol@fitness-academy.com.pl