Poniżej prezentujemy aranżację oraz układ stref, które dostępne są w klubie
oraz pierwsze zdjęcia nowego klubu: