Komunikat- przekształcenie spółki Fitness Academy.

15-03-2019

 

Szanowni Klienci,

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 14 marca 2019 r. nastąpiło przekształcenie spółki Fitness Academy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Wrocławiu w spółkę Fitness Academy BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki, nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. W związku z tym nie istnieje potrzeba dokonywania jakichkolwiek zmian w umowach członkowskich. Zmianie nie uległy także jakiekolwiek warunki świadczenia usług w klubach ani dotychczasowe zasady płatności.

 

Aktualne dane Spółki są następujące:

„Fitness Academy BIS Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (dawniej Fitness Academy Sp. z o. o. S.K.A.)
ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław

KRS: 0000774994,
NIP: 8992731738,
REGON: 021772568                                                                                               

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.